CERTIFIKÁTY

Hlavním zájmem naší společnosti je spokojenost našich zákazníků, a proto dlouhodobě pracujeme na tom, aby naše firma splňovala přísné požadavky mezinárodního managementu jakosti.
V současnosti je společnost COM-TIP držitelem:
Certifikát o shodě systému řízení jakosti s normou ČSN EN ISO 9001:2009 (přispívá ke zprůhlednění fungování organizace a zaručuje neustále zlepšování spokojenosti zákazníka).

Certifikát systému enviromentálního managamentu v souladu s poždavky ČSN EN ISO 14001:2005 (zajišťuje podporu ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování).
Certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky ČSN BS OHSAS 18001:2008 (zaměřuje se na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovišti).
Zlatého certifikátu CQS pro integrovaný systém řízení v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN BS OHSAS 18001:2008

© 2018 by COM-TIP​