Služby - ekonomika a poradenství

Se záměrem usnadnit zákazníkům zdlouhavé zpracovávání účetních i jiných dokladů a zprostředkovat odbornou radu i pomoc, jsme do své nabídky zahrnuli i služby účetní a poradenské.

 

V rámci ekonomických a poradenských služeb Vám nabízíme:

 • Předepsané evidence veškerých nákladů na výrobu a distribuci 
  tepla a zpracování čtvrtletních kontrolních přehledů 

 • Vypracování energetických auditů
  Plánujete si podat žádost o dotaci na svůj dům či byt a potřebujete vědět, kudy Vám zbytečně uniká teplo? Nabízíme Vám analýzu tepelně-izolačních vlastností Vašeho domova, díky které se dozvíte, kolik a kde byste mohli ušetřit.

 • Zpracování cen tepla v souladu s platnými předpisy a v předepsaných termínech 

 • Vyúčtování nákladů na výrobu a dodávku tepla pro jednotlivé smluvní objekty v určených termínech 

 • Systém vedení účetní agendy, pohledávek a závazků 

 • Vedení ekonomické agendy, dokladové evidence a účetnictví pro právnické osoby, SVJ,… 

 • Personální a mzdové otázky 

 • Zpracování cen tepla v souladu s platnými předpisy a v předepsaných termínech 

 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ukazatelů 

 • Zpracování daňových přiznání k daním z nemovitosti, z převodu nemovitosti a dalším (DPH, daň z příjmu atp.) 

 • Rozúčtování tepla odběratelům na základě dodavatelsko-odběratelských smluvních vztahů
  Vytápí Vaše kotelna víc bytových jednotek? Rozpočítáme Vám ceny pro jednotlivé odběratele.

 • Nabídky a možnosti financování výstavby příp. rekonstrukcí tepelných zdrojů 

 • Placená poradenská činnost v oblasti užití tepelné techniky 

 • Bezplatná poradenská činnost pro zájemce, kteří chtějí využít služeb na správu a provoz tepelných zdrojů 

 • Poradenství v oblasti cen tepla a jeho rozúčtování

© 2018 by COM-TIP​