top of page

Výstavba a opravy tepelných zdrojů

Realizujeme významné investiční zakázky v rámci nabídkových nebo výběrových řízení pro státní i soukromou sféru. 

 

V rámci kompletních služeb v oblasti tepelné techniky Vám nabízíme: 

 

 • Zajištění projektové dokumentace
  Prověříme pro Vás vztahy mezi stavbou a jejím okolím z ohledů vlastnických práv, požadavků zvláště chráněných zájmů státu, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby na prostředí, dále bezpečnost stavby, její odolnost, prostorové uspořádání a technickou vybavenost. Do dokumentace zahrneme také požadavky na materiály, technologické postupy a na kvalitu a způsob provádění stavebních prací.

 • Zpracování návrhů na rekonstrukce a opravy zdrojů, instalací a rozvodů tepla
  Nevíte si rady s opravou či rekonstrukcí kotelny nebo výměníku? Mají už Vaše rozvody tepla nejlepší časy za sebou? Obraťte se na nás a my se Vám postaráme o návrhy i o provedení.

 • Zhodnocení tepelně-izolačních vlastností obvodových stavebních konstrukcí objektů
  Poohlížíte se po investici, která Vám dlouhodobě ušetří? Zvažujete zateplení Vašeho domova? Nabízíme Vám analýzu tepelně-izolačních vlastností Vašeho domu, díky které se dozvíte, kolik tepla Vám uniká skrz obvodové zdi a kde jsou ta nejrizikovější místa. 

 • Návrhy úprav na otopných soustavách či tepelných zdrojích na základě odborného posudku
  Nechcete budovat nová tepelná zařízení, ale rádi byste, aby ta dosavadní odpovídala současným požadavkům a úsporným trendům? Tepelná regulace, zpětné získávání tepla (např. z komínů), instalace úspornějšího kotle a další úsporná opatření Vám zrealizujeme i na již zavedených zdrojích.

 • Realizace úsporných opatření na již vybudovaných tepelných zařízeních
  Nechcete budovat nová tepelná zařízení, ale rádi byste, aby ta dosavadní odpovídala současným požadavkům a úsporným trendům? Tepelná regulace, zpětné získávání tepla (např. z komínů), instalace úspornějšího kotle a další úsporná opatření Vám zrealizujeme i na již zavedených zdrojích.

 • Rekonstrukce primárních a sekundárních rozvodů  

 • Kompletní inženýring
  Postaráme se o projednání s úřady i se sousedy a zařídíme Vám napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina, plyn).

 

Naše dlouholetá zkušenost se stavbou a rekonstrukcí zahrnuje nejen drobné úpravy na tepelných zdrojích a realizaci větších úsporných opatření, ale i velké investiční celky spočívající v celkové rekonstrukci tepelných zařízení a rozvodů. 

 

Mezi naše zakázky z této oblasti výstavby, patří například úprava kotelny vodárny v Podolí, oprava tepelných zařízení v ZŠ Filosofská, úprava výměníkové stanice v MŠ Praha 4, rekonstrukce rozvodů vody v Mrkvičkově ulici na Praze 6 a další.

bottom of page