Provoz a správa tepelných zařízení

 

Pro majitele tepelných zdrojů zajišťujeme nezbytný servis, povinné revize, opravy a údržbu kotelen, výměníkových a předávacích stanic, topných kanálů a rozvodů, klimatizací a vzduchotechniky, společně s průběžným prováděním kontrol jejich provozu.

V rámci provozu a správy tepelných zařízení Vám nabízíme tyto služby: 

 

 • Pasportizace tepelných zdrojů 
  Vystavíme Vám „technický průkaz“ tepelného zdroje, ve kterém najdete všechny důležité technické podrobnosti, výstupy z provedených kontrol kvality a datum následující kontroly. 

 • Kontrola dodržování kvalitativních ukazatelů dodávek tepla
  Zajistíme Vám kontrolní systém se zabudovanou regulací, který hlídá dodržování teplotních limitů daných zákonem.

 • Sledování dodávek tepla v souladu s platnými zákony
  Sledujeme ze Vás, kolik tepla spotřebováváte na ohřátí kubíku vody, kolik na vytápění, zda jsou v jednotlivých místnostech dodržovány teplotní limity apod. 

 • Revizní činnosti a evidence emisí na technickém zařízení budov

 • Dálkový monitoring provozu tepelných zařízení
  V případě poruchy pošle tepelný zdroj okamžitě zprávu technikovi, který co nejdříve zařídí plnou servisní opravu.

 • Realizace úsporných opatření na již vybudovaných tepelných zařízeních

 • Nepřetržitá havarijní služba 24/7
  Po 24h denně nám můžete volat o poruchách a potížích tepelného zdroje a profesionální technik co nejdříve (standardně do 2 hodin) zařídí plnou servisní opravu. 

 • Zastupování majitele tepelného zařízení při reklamačních řízeních 

 • Uzavírání smluv o dodávkách tepla a teplé vody s jednotlivými odběrateli
  Vytápí Vaše kotelna víc bytových jednotek? Zařídíme pro Vás uzavření všech potřebných smluv s jednotlivými odběrateli. 

 • Vedení evidence veškerých nákladů na provoz tepelných zdrojů
  Plánujete si podat žádost o dotaci na svůj dům či byt a potřebujete vědět, kudy Vám zbytečně uniká teplo? Nabízíme Vám analýzu tepelně-izolačních vlastností Vašeho domova, díky které se dozvíte, kolik a kde byste mohli ušetřit.

 • Vypracování vyúčtování tepla a teplé vody v souladu s platnými předpisy
  Povedeme pro Vás kompletní účetnictví na jednotlivé tepelné zdroje a jednou ročně Vám zašleme vyčíslení a utřídění nákladů, abyste přesně věděli, kdy, kolik a za co platíte. 

 

Jak to funguje?

1) Smlouva o nájmu

 

První možností zajišťování provozu tepelného zdroje je, že na základě uzavřené „Smlouvy o nájmu“, převezmeme tepelný zdroj do naší správy a převedeme smlouvy s dodavateli energií na naši společnost. 

 

Následně Vám zajistíme: 

 

 • finančně výhodnou dodávku tepla 

 • technický dozor nad provozem tepelného zdroje 

 • zajištění předepsaných kontrol revizí a technických prohlídek 

 • zajišťování oprav apod. 

 

  

Naším cílem tedy je, aby teplo bylo vyrobeno a dodáno za nejnižší cenu a jeho množství odpovídalo tepelné pohodě uživatelů bytů. V rámci jednání o nákupu energií /plyn a elektrická energie/ s regionálními dodavateli jsme schopni dojednat výhodnější ceny médií. 

 

2) Smlouva o provozu

 

Druhou možností je uzavření „Smlouvy o provozu“, což v praxi znamená, že naše společnost zajistí: 

 

 • technický dozor nad provozem tepelného zdroje 

 • dodržování harmonogramu revizí a technických prohlídek 

 • zajišťování oprav apod. 

 

Ve smlouvě jsou specifikovány činnosti, které jsou zahrnuty v paušální měsíční odměně. Ostatní činnosti nad rámec smlouvy jsou vždy schvalovány majitelem na základě písemného návrhu provozovatele.

© 2018 by COM-TIP​